INTEGRITETSPOLICYOM NEW ODD THINGS, VÅR SIDA OCH DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vår policy gällande personuppgifter och data som vi lagrar är baserad på GDPR – General data protection regulation som ersätter tidigare PUL – Personuppgiftslagen.

New Odd Things är ett varumärke som ägs av NOT Only Sales Sweden AB, org. nr. 559235-4202. NOT Only Sales Sweden AB är personuppgiftsansvarig och ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss. I denna policy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du handlar hos oss, när du besöker oss online och identifierar dig, skapar och använder ett konto samt när du får nyhetsbrev, SMS-utskick, postala utskick, information eller annan marknadsföring från oss.

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill vända dig till oss för att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst som nås på E-mail: [email protected]


HUR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:

- administrera ditt köp när du handlar hos oss;

- administrera ditt konto om du valt att ha ett sådant, t.ex. för att du ska kunna utnyttja de funktioner som du ges tillgång till vid skapandet av ditt konto;

- skicka marknadsföring till dig via e-post, SMS och post;

- ta fram anpassade och för dig relevanta erbjudanden baserat på din köphistorik och de varor som du har visat ditt intresse för, t.ex. genom att klicka på dem i vårt nyhetsbrev eller via digitala kanaler, eller genom att lägga varorna i din kundkorg;

- följa gällande lagar och regler; och

- erbjuda funktionalitet på hemsidan så att den är så användarvänlig som möjligt.

New Odd Things lägger stor vikt vid att vara så tydliga som möjligt kring hur vi behandlar dina personuppgifter. I slutet av denna policy beskriver vi mer detaljerat om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter vi behandlar samt under hur lång tid vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa om vilken laglig grund vi har för att få behandla dina uppgifter lagligt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).


DATALAGRING OCH ANVÄNDNING

New Odd Things samlar in och använder data för att du som kund ska få den bästa köpupplevelsen. Vi samlar in uppgifter från användare genom följande källor och skäl:

    •       Genom köp för att kunna slutföra och leverera din beställning och eventuell återbetalning och byte.

    •       Genom kontakt mellan dig som kund och vår kundservice. För att kunna ge dig bästa kundupplevelse och service angående din beställning eller tidigare beställningar, korrigera fel och kunna svara på dina frågor.

    •       Genom våra nyhetsutskick i form av klickfrekvens, öppningsfrekvens, e-postklient och engagemang.

    •       Genom cookies i form av besökta sidor, produkter, geografisk plats, interaktion och sökningar. För att ge dig som besökare och kund en användarvänlig, relevant och den bästa köpupplevelsen. Cookies ger oss också möjligheten att visa relevanta annonser för dig utanför vår shop, i t.ex. sociala medier.COOKIES

När du besöker newoddthings.se lagras cookies på din dator. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att känna igen din dator vid efterföljande besök. Ingen personlig information lagras i våra cookies. Nästan alla webbplatser använder cookies. De lagras i din dator för att hjälpa dig, vilket bidrar till att analysera hur webbplatsen används så att användarupplevelsen kan förbättras. I många fall är cookies nödvändiga för att man ska kunna tillhandahålla en viss tjänst på webbplatsen. Informationen i dina cookies skickas mellan din webbläsare och en webbserver och inkluderar information om användarinställningar, inloggning samt hur webbplatsen används.


SÄKERHET

New Odd Things (NOT Only Sales Sweden AB) följer lagstiftningen som kräver att din personliga information ska förvaras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Vi lagrar din personliga information på servrar med höga säkerhetsnivåer som är placerade i kontrollerade anläggningar, och vår säkerhet kontrolleras regelbundet för att avgöra huruvida användarinformationen hanteras på ett säkert sätt, alltid med strikt hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 % säkerhet för dataöverföringar via Internet. Det innebär att det kan finnas en risk att andra obehöriga parter får åtkomst till information när data skickas och lagras på elektronisk väg. Därmed skickar du din personliga information på egen risk.

New Odd Things låter inte tredje part ta del av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte om du inte själv godkänner detta. Vi delar inte med oss av dina personuppgifter till någon tredje part förutom till logistiska partners för leverans av din beställning och betalningspartner för betalning av din beställning.

Personlig information raderas eller anonymiseras när det syfte som den samlades in för upphör.

Ändamålen med insamling och lagring av data är flera. Först och främst för att kunna uppfylla våra skyldigheter till dig som kund. Genom insamling av data kan vi också ge dig, inspiration, erbjudanden och personliga rekommendationer samt ge dig en så bra köpupplevelse som det bara går. Ytterligare ändamål är att förhindra bedrägerier och göra riskbedömningar samt att följa rådande lagstiftning.


DIN RÄTT TILL DIN INFORMATION

Du har alltid rätt att begära ut din personliga information som finns lagrad hos oss och begära att New Odd Things raderar informationen förutom i följande fall.

    •       Du har ett pågående ärende hos vår kundservice.

    •       Du har gjort en beställning hos New Odd Things som ännu inte är levererad och slutförd.

    •       För tidigare levererade slutförda beställningar sparar vi dina uppgifter i 7 år efter den senaste beställningen för bokföringsändamål enligt gällande lagstiftning.


RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:

- du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta);

- behandlingen är olaglig och du vill att vi begränsar uppgifterna istället för att radera dessa;

- du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi inte längre behöver personuppgifterna; eller

- du har invänder mot behandlingen om vi inte har gjort en intresseavvägning.

 

RÄTT TILL RADERING (RÄTTEN ATT BLI BORTGLÖMD)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om:

- personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för;

- om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;

- om du invänder mot behandlingen förutsatt att vi inte har berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än dina berättigade skäl att inte fortsätta;

- när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller

- om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

New Odd Things raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller annan lagstiftning.