POWERPORTRÄTT


Vår vision är att lyfta, inspirera och hylla kvinnor till att våga gå sin egen väg och våga följa sina drömmar. Vi vill uppmuntra kvinnor till att prata ärligt om sina resor mot egendefinierad framgång, sitt driv och vardagliga ting som fört dem närmare sina drömmar. Som ett led i att inspirera fler kvinnor till att våga gå sin egen väg porträtterar vi här utvalda kvinnor som kan agera förebilder och bana väg för fler kvinnor att våga följa sina drömmar. I dessa porträtt får vi ta del av deras resor, tankar och insikter i både med- och motgång. 

Häng med & inspireras!